Myhre Torvstrøfabrikk

Myhre Torvstrøfabrikk er et unikt industriminne og Norges best bevarte i sitt slag. Her demonstreres prosessen fra torvskjæring i myra til ferdige torvstrøballer. Den originale damplokomobilen fra 1907 driver maskineriet i fabrikken og har en viktig rolle i prosessen.

Dampmaskinen ble bygget i 1907 ved Foster & Co Ltd i Lincoln England. Omhyggelig restaurert er den et syn for øyet.

Fabrikken ble etablert i 1895 av brødrene Per og Tobias Knudsen fra Lillesand og var en av de første og største torvstrø-fabrikkene på Sørlandet. Torvstrø var en viktig ressurs som strø i fjøs og stall og som fyll i utedoer før WC’ens tid. Produktet ble solgt til renholdverkene i byene, spesielt Kristiania. Torvstrø inngikk også som en komponent i pudrett, handelsgjødsel produsert av do-avfall. Under begge verdenskrigene ble det produsert torv for brensel.

Produksjonen ble nedlagt i 1957, men fabrikken har deretter blitt restaurert og gjenåpnet som industrimuseum i 1989.

Anlegget fremstår som landets eneste intakte torvstrøfabrikk og ble tildelt fylkeskommunens bygningsvernpris i 1993.

01 - 8 DSC_4488 Maskinparken 04 - transportbånd og Steven 03 - Bent med øks