Utstillinger

  • Utstillingen På smale spor. Ei fortelling om Lillesand -Flaksvandbanen med historiske bilder, modeller og gjenstander fra banen og et unikt 6 meter langt kart over traséen. (Hovedbygg 1. etg.)
  • Utstillingen Den som sparer han har. Ei fortelling om bygdas egen bank. (Hovedbygg 2. etg.)
  • Fast utstilling om bygdas historie, «Fortida vår – Birkenes i endring» (Gamlehuset/Mercedeshuset)
  • Demonstrasjon av Myhre Torvstrøfabrikk. Anlegget kjøres, omvisning og film
  • Utstilling av originalt butikkinteriør fra 1950-60 tallet, kolonial butikken A. Vollan (Hovedbygg 2. etg.)
  • Utstillingsarealer i 2. etg.  – landbruksmaskiner
  • Bod med utstilling av utstyr for køl- og tjærebrenning
  • Bod med stasjonære motorer
  • Verkstedbygninger med autentiske miljø (snekker, skomaker, smie, mekanisk)
  • Åpent magasin ved spesielle anledninger eller etter avtale.

Det faste programmet ved sommeråpne søndager består av to daglige omvisninger, åpne museumsbygninger, demonstrasjoner og aktiviteter.

01 - Nærbilde Harald i fortia vår  05 - IMG_0453  04 - transportbånd og Steven  09 - IMG_0114