Møllebygget

Møllebygget – og litt om prosjektet

Møllebygget er en tilnærmet kopi av Mos sag på Strøget. Mos sag (som ikke bare var sag, men også mølle) på Strøget ble revet i 2020, og driftige dugnadsarbeidere tok da vare på mølla og tilhørende maskiner og utstyr.

Planen er at mølla skal restaureres og settes i drift igjen på museet. Status for prosjektet per 2023 er at Møllebygget er oppført, det innvendige er under arbeid. Bildet nedenfor viser Møllebygget på museet.

Bakgrunn
Mos sag på Strøget ble revet i 2020. Jakob Olaus Mo som eide dette bygget har planer for annen utnytting av eiendommen, og sammen med ham har museet laget planer for å ta vare på mølla. Dette vil vi gjøre ved å flytte den til et nytt bygg på museet, tilnærmet likt dagens bygg på Strøget.

Museet har søkt fylkeskommunen om støtte til et slikt prosjekt. Søknaden ble avslått, fordi den gjaldt flytting av mølla. Det er nemlig en forutsetning for innvilging av en slik søknad at gjenstanden skal bevares på på sitt opprinnelige sted (in situ).

Hvorfor et nytt bygg?

Ved utforming av prosjektet var det særlig fire hensyn vi la vekt på:

  1. Vi ville ivareta mølla i et levende museum. Vi skal ikke bare ta vare på den, men vil få den i drift som et sentralt pedagogisk virkemiddel. Derfor ønsket vi muligheter for et baksterom og et oppholdsrom i tilknytning til mølla.
  2. Selve bygget ønsket vi skulle framstå som tilnærmet likt Mos sag – den bygningen som mølla var i på Strøget.
  3. Vi har lenge hatt for liten plass til oppbevaring og utstilling av gjenstander i ulike størrelser. Bygningen bør derfor gi oss en mulighet til å få på plass allerede ivaretatte objekter. Dette er etter vår oppfatning en helt nødvendig og påkrevet opprustning av romsituasjonen ved museet, for at historisk verdifulle gjenstander skal bli oppbevart og presentert på en museumsfaglig forsvarlig og pedagogisk måte.
  4. Svalandsruta er inkludert i de gjenstander som trenger et særlig rom, og står derfor i en klasse for seg. Ved nytt bygg får vi et fast ”hjem” for Svalandsruta.

Rom og muligheter

Møllerom: Her vil vi gjenskape møllerommet fra ”Mos sag” så identisk som mulig. Vi vil gjenbruke mest mulig fra dagens møllerom; slik som dører, vinduer, panel, trapp, gulvbord o.l. Vi vil restaurere selve mølla og få den driftsoperativ.

Baksterom/undervisningsrom: I nær tilknytning til møllerommet planlegger vi et baksterom med vedfyrt bakerovn. Vi ønsker å arrangere kurs i muring av bakerovn og på den måten finansiere selve bakerovnen. Vi har avtale om hjelp av Else «Sprossa» Rønnevig til å kvalitetssikre utformingen og innholdet i baksterommet. Når bakerovnen er på plass, får vi mulighet til å holde kurs i bruk av bakerovn, både for privatpersoner og bedrifter. I tillegg kan vi tilby omvisning og demonstrasjon av mølla som et unikt ekstratilbud til kursdeltakerne. Museet kan derved få en ny inntektskilde. Når det er arrangementer ved musèet, vil vi kunne servere forskjellige nybakte varer fra bakerovnen.

Lager/utstilling: Vi har i dag mange gjenstander, både store og små, som vi dessverre ikke får vist fram for publikum. I møllebyggets 1. etasje planlegges derfor et rom på ca 90 m2 for oppbevaring og utstilling av store gjenstander, f.eks. treskeverk, vogner, tohjulskjøretøy og hesteredskaper. I møllebyggets loftsetasje planlegges et rom på ca 150 m2 for oppbevaring av mindre gjenstander, som bør tas vare på for ettertiden og eventuelt «stå på vent» for å bli brukt i utstillinger. Med disse rommene tilgjengelige vil vi kunne frigjøre andre rom på musumsområdet til utstillinger – rom som i dag bare må brukes som lager.

Garasje for Svalandsruta: Aktiviteten i mekanisk verksted ved museet har økt, og det gleder oss. Men det innebærer også at vi har sett oss nødt til å leie lokale for vinterlagring av Svalandsruta. I «Møllebygget» planlegger vi derfor et rom som garasje for veteranbussen.

WC/sanitærfasiliteter: Det blir et enkelt wc-rom tilrettelagt for bevegelseshemmede.