På smale spor

– ei fortelling om Lillesand-Flaksvandsbanen

Utstillinga «På smale spor – ei fortelling om Lillesand-Flaksvandsbanen» ble laget i 2017 for å markere museets 30-års jubileum. Lillesand-Flaksvandbanen ble etablert i 1896 og var i drift til 1953. Den var den første i sitt slag i Norge, viktig for tømmertransport og helt sentral for veksten av Birkeland som tettsted. I denne spennende og innholdsrike utstillinga vises gamle fotografier, gjenstander og modeller fra banen og et helt unikt kart over traséen.

Utstillinga finner du i 1. etasje i museets hovedbygg.